Lokalizatsiya va yangi loyihalar

  • Mahalliylashtirish tartibi

  • Cruze D1SC Lokalizatsiya loyihasi

  • Tracker G1UC Lokalizatsiya loyihasi